Családi Ház a Normafánál

Építészek: Kapy Jenő, Murka István

A TERÜLETEN nemrég még erdő lehetett, amely a szomszédos területeken épült társasházak miatt megszűnt, de ezen a telken megmaradtak a fák és az aljnövényzet is.

Fontos szempont volt a tervezésben, hogy az épület ebbe a növényzetbe szervesen beilleszkedjék. Van a "ház", amely egy hangsúlyos tengely mentén, két szinten - a földszinten és az emeleten - lineárisan egymás mellé sorolja a négytagú család primer életfunkcióit, és erre rátolva áll az ún. "nem-ház": tulajdonképpen egy erdei pavilon a ligetes környezetben - ezt lehet talán nappalinak nevezni mai szóhasználatunkkal.

A "ház"-rész a premodern Medgyaszay István két gödöllői, egykori Erdő utcai családi házánál elgondoltakat eleveníti fel, aki Schmitt Jenő Henrik művészet- és természtvallás filozófiája nyomán azt tartotta építészeti értelemben hitelesnek, ha a külsőben is megmutatkozik a belső, és a fal természetes anyagai úgy jelennek meg az ősi építészetet is idéző szépségükben, hogy egyben a legmodernebb szerkesztési elveket képviselik. Medgyaszay más helyen vallott a "kieresztés" jelentőségéről is: "Aki nem járt nálunk (ti. a székelyeknél), nem tudja elképzelni, milyen helyes és költői gondolat, milyen igazán építőművészeti ötlet nyilatkozik meg abban, ahogyan a zárt lakóházból a szabadba való átmenetet megoldották."

A terv szimbolikus tartalmakat hordoz, amely a természetszeretetet egyfajta panteizmusban kívánja megjeleníteni azzal a megoldással, hogy a kerti pavilonnak nevezett házrészt, a "nem-házat" mintegy rátolja a "házra". A "nem-ház" már nem Medgyaszay ötlete, hanem Kis Péteré, vagy méginkább Anthony Gallé, akik állatkerti pavilonjaikban valami olyasmit ragadtak meg, amely számomra világossá tette, hogy mit jelent ma egy kerti pavilon. A legősibb archetipikus elemek ötvöződnek itt a szélsőségesen mainak tekinthető szerkesztésekkel, amely ráadásul, ilyen formán, csakis egy ligetes területen válhatott hitelessé. A családi ház, "nem-ház" részének hosszú faoszlopai és az azokra támaszkodó "össze-vissza" fatartók ezt idézik, mintegy beírják magukat a választott környezetükbe. Ha van érdeme a tervnek, akkor ez csakis az lehet, hogy felismeri az egymástól száz évre lévő gondolkodás azonosságát, és kísérletet tesz ennek megjelenítésére. A szabad vezetésű üvegfal vonala az attól 4 méterre telepítendő, az üvegfal síkjával párhuzamosra nyírt lombozatú, sűrű fasort követi a terv szerint, amely azonban még nem készült el.

Kapy Jenő

 

>> vissza <<


(-) szövegméret (-)
(+) szövegméret (+)